نمایش همه

دریان نو2- کارفرما: مهندس میر حامد ابوترابی – 1396/05/29

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: دریان نو2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو
سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
یکشنبه 1396/05/29
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 8-17 دمای هوا:36درجه

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
 سنگ کاری  مشاعات  زیرزمین 2  سنگ کاری دیوار راه روی جنوب شرقی

 

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
نخاله مصالح خاور

ملاحضات مدیریت پروژه:

در مجموع 23 نفر در کارگاه مشغول بکار بودند.