• ساختمان مسکونی دریان نو

  شماره پروژه: ۰۴۹۹۲۰۷
  همکاری:
  نام کارفرما: مهندس ابوترابی
  مشخصات پروژه: مسکونی
  آدرس: ستارخان – دریان نو – خیابان چهارم
  تاریخ شروع و اتمام قرارداد: ۱۳۹۲
  متراژ به مترمربع: ۱۹۷۹.۵۷
  بازسازی ساختمان|دکوراسیون داخلی|طراحی معماری و سازه|مدیریت و کنرل پروژه|تهیه مدارک جهت ارائه به شهرداری|اجرای صفر تا صد ساختمان|طراحی داخلی و نقشه معماری
 • ساختمان مسکونی پاتریس

  شماره پروژه: ۰۵۷۹۳۰۱
  همکاری: مشاور ارشد – طراحی سازه
  نام کارفرما: آقای مهندس جاوید – آقای مهندس ابوترابی
  مشخصات پروژه: مسکونی ۷ طبقه – اسکلت بتنی
  آدرس: ستارخان – خیابان پاتریس – خیابان سیزدهم – پلاک ۴
  تاریخ شروع و اتمام قرارداد: ۱۳۹۳
  متراژ به مترمربع: ۱۳۰۰
  بازسازی ساختمان|دکوراسیون داخلی|طراحی معماری و سازه|مدیریت و کنرل پروژه|تهیه مدارک جهت ارائه به شهرداری|اجرای صفر تا صد ساختمان|طراحی داخلی و نقشه معماری
 • دکوراسیون و طراحی داخلی

  بخش دکوراسیون و طراحی داخلی خود را موظف میداند با توجه به بودجه مالی کار فرمایان بهترین طرح ها و خلاقانه ترین متدهای به صرفه اجرایی را ارائه دهد.
  بازسازی ساختمان|دکوراسیون داخلی|طراحی معماری و سازه|مدیریت و کنرل پروژه|تهیه مدارک جهت ارائه به شهرداری|اجرای صفر تا صد ساختمان|طراحی داخلی و نقشه معماری
 • ساختمان مسکونی امام منتظر

  شماره پروژه: ۰۳۶۹۱۱۴
  همکاری: مشاور ارشد – طراحی سازه
  نام کارفرما: آقای بداغی
  مشخصات پروژه: مسکونی ۷ طبقه – اسکلت بتنی
  آدرس: ستارخان – خیابان امام منتظر – قطعه دوم
  تاریخ شروع و اتمام قرارداد: ۱۳۹۱
  متراژ به مترمربع: ۱۹۰۱.۱
  بازسازی ساختمان|دکوراسیون داخلی|طراحی معماری و سازه|مدیریت و کنرل پروژه|تهیه مدارک جهت ارائه به شهرداری|اجرای صفر تا صد ساختمان|طراحی داخلی و نقشه معماری
 • ساختمان مسکونی اوین

  شماره پروژه: ۰۱۳۹۰۰۸
  همکاری: مشاور ارشد – طراحی سازه
  نام کارفرما: مهندس ابوترابی
  مشخصات پروژه: مسکونی – ۱۳ طبقه – اسکلت بتنی با دیوار برشی
  آدرس: درکه – میدان درکه – خیابان دکتر هشترودی – خیابان بیضاوی غربی – کوچه – امین پلاک ۱
  تاریخ شروع و اتمام قرارداد: ۱۳۹۰
  متراژ به مترمربع: ۳۷۷۳.۶۴
  بازسازی ساختمان|دکوراسیون داخلی|طراحی معماری و سازه|مدیریت و کنرل پروژه|تهیه مدارک جهت ارائه به شهرداری|اجرای صفر تا صد ساختمان|طراحی داخلی و نقشه معماری
 • پروژه هخامنش

  شماره پروژه: ۰۲۰۹۰۱۵
  همکاری: مشاور ارشد – طراحی سازه و معماری – اجرا
  نام کارفرما: مهندس باقری
  مشخصات پروژه: مسکونی ۷ طبقه – اسکلت بتنی
  آدرس: ستارخان – خیابان نیایش – خیابان امام – منتظر – نبش کوچه موثق نژاد
  تاریخ شروع و اتمام قرارداد: ۱۳۹۰-۹۲
  متراژ به مترمربع: ۱۱۵۴.۱۶
  بازسازی ساختمان|دکوراسیون داخلی|طراحی معماری و سازه|مدیریت و کنرل پروژه|تهیه مدارک جهت ارائه به شهرداری|اجرای صفر تا صد ساختمان|طراحی داخلی و نقشه معماری
 • ساختمان مسکونی جهان آرا

  شماره پروژه: ۰۰۸۹۰۰۳
  همکاری: مشاور ارشد
  نام کارفرما: مهندس ابوترابی
  مشخصات پروژه: مسکونی ۷ طبقه – اسکلت بتنی
  آدرس: خیابان جهان آرا – خیابان سی و یکم پلاک ۷
  تاریخ شروع و اتمام قرارداد: ۱۳۹۰
  متراژ به مترمربع: ۱۶۹۹.۸۸
  بازسازی ساختمان|دکوراسیون داخلی|طراحی معماری و سازه|مدیریت و کنرل پروژه|تهیه مدارک جهت ارائه به شهرداری|اجرای صفر تا صد ساختمان|طراحی داخلی و نقشه معماری
 • ساختمان مسکونی جانبازان

  شماره پروژه: ۰۱۰۹۰۰۵
  همکاری: مشاور ارشد
  نام کارفرما: مهندس ابوترابی
  مشخصات پروژه: مسکونی ۷ طبقه – اسکلت بتنی
  آدرس: جانبازان – خیابان ۲۲
  تاریخ شروع و اتمام قرارداد: ۱۳۹۰
  متراژ به مترمربع: ۱۹۲۹.۴۱
  بازسازی ساختمان|دکوراسیون داخلی|طراحی معماری و سازه|مدیریت و کنرل پروژه|تهیه مدارک جهت ارائه به شهرداری|اجرای صفر تا صد ساختمان|طراحی داخلی و نقشه معماری
 • ساختمان مسکونی مستوفی

  شماره پروژه: ۰۲۷۹۱۰۵
  همکاری: مشاور ارشد – طراحی سازه
  نام کارفرما: مهندس ابوترابی
  مشخصات پروژه: مسکونی ۷ طبقه – اسکلت بتنی
  آدرس: یوسف آباد – خیابان مستوفی – نبش خیابان چهل و سوم
  تاریخ شروع و اتمام قرارداد: ۱۳۹۱
  متراژ به مترمربع: ۱۹۰۰.۰۲
  بازسازی ساختمان|دکوراسیون داخلی|طراحی معماری و سازه|مدیریت و کنرل پروژه|تهیه مدارک جهت ارائه به شهرداری|اجرای صفر تا صد ساختمان|طراحی داخلی و نقشه معماری
 • ساختمان مسکونی توحید (شهرآرا)

  شماره پروژه: ۰۱۵۹۰۱۰
  همکاری: مشاور ارشد – طراحی سازه و معماری – اجرا
  نام کارفرما: آقای حقیقت
  مشخصات پروژه: مسکونی ۶ طبقه – اسکلت بتنی
  آدرس: قائم – شهرآرا – کوچه قائم – نبش کوچه – توحید
  تاریخ شروع و اتمام قرارداد: ۱۳۹۰-۹۱
  متراژ به مترمربع: ۱۳۹۱.۲۸
  بازسازی ساختمان|دکوراسیون داخلی|طراحی معماری و سازه|مدیریت و کنرل پروژه|تهیه مدارک جهت ارائه به شهرداری|اجرای صفر تا صد ساختمان|طراحی داخلی و نقشه معماری
 • ساختمان مسکونی تهران ویلا

  شماره پروژه: ۰۲۶۹۱۰۴
  همکاری: مشاور ارشد
  نام کارفرما: آقای کریمی
  مشخصات پروژه: مسکونی – ۷ طبقه – اسکلت فلزی
  آدرس: ستارخان – خیابان تهران ویلا
  تاریخ شروع و اتمام قرارداد: ۱۳۹۱
  متراژ به مترمربع: ۸۱۶.۶۰
  بازسازی ساختمان|دکوراسیون داخلی|طراحی معماری و سازه|مدیریت و کنرل پروژه|تهیه مدارک جهت ارائه به شهرداری|اجرای صفر تا صد ساختمان|طراحی داخلی و نقشه معماری