ساختمان مسکونی هخامنش

شماره پروژه: ۰۲۰۹۰۱۵
همکاری: مشاور ارشد – طراحی سازه و معماری – اجرا

توضیحات​

نام کارفرما: مهندس باقری
مشخصات پروژه: مسکونی ۷ طبقه – اسکلت بتنی
آدرس: ستارخان – خیابان نیایش – خیابان امام – منتظر – نبش کوچه موثق نژاد
تاریخ شروع و اتمام قرارداد: ۱۳۹۰-۹۲
متراژ به مترمربع:۱۱۵۴.۱۶