ساختمان مسکونی دریان نو

شماره پروژه: ۰۴۹۹۲۰۷
همکاری:

توضیحات​

نام کارفرما: مهندس ابوترابی
مشخصات پروژه: مسکونی
آدرس: ستارخان – دریان نو – خیابان چهارم
تاریخ شروع و اتمام قرارداد: ۱۳۹۲
متراژ به مترمربع: ۱۹۷۹.۵۷