ساختمان مسکونی تهران ویلا

شماره پروژه: ۰۲۶۹۱۰۴
همکاری: مشاور ارشد

توضیحات​

نام کارفرما: آقای کریمی
مشخصات پروژه: مسکونی – ۷ طبقه – اسکلت فلزی
آدرس: ستارخان – خیابان تهران ویلا
تاریخ شروع و اتمام قرارداد: ۱۳۹۱
متراژ به مترمربع:۸۱۶.۶۰