ساختمان مسکونی اوین

شماره پروژه: ۰۱۳۹۰۰۸
همکاری: مشاور ارشد – طراحی سازه

توضیحات​

نام کارفرما: مهندس ابوترابی
مشخصات پروژه:مسکونی – ۱۳ طبقه – اسکلت بتنی با دیوار برشی
آدرس: درکه – میدان درکه – خیابان دکتر هشترودی – خیابان بیضاوی غربی – کوچه امین- پلاک ۱
تاریخ شروع و اتمام قرارداد: ۱۳۹۰
متراژ به مترمربع:۳۷۷۳.۶۴