ساختمان مسکونی امام منتظر

شماره پروژه: ۰۳۶۹۱۱۴
همکاری: مشاور ارشد – طراحی سازه

توضیحات​

نام کارفرما: آقای بداغی
مشخصات پروژه: مسکونی ۷ طبقه – اسکلت بتنی
آدرس: ستارخان – خیابان امام منتظر – قطعه دوم
تاریخ شروع و اتمام قرارداد: ۱۳۹۱
متراژ به مترمربع:۱۹۰۱.۱