نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/21

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
سه شنبه 2021/02/09
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه ششم نصب لوله های فاضلاب
تاسیسات برقی مسکونی طبقه پنجم نصب جعبه فیوز
گچ کاری مسکونی طبقه ششم گچ و خاک
سنگ کاری مشاعات راه پله شرقی سنگ کاری دیوار راه پله
تاسیسات گاز مسکونی طبقه ششم نصب لوله های گاز
بنایی مسکونی طبقه هفتم یک رگه چینی

 

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
0

ملاحضات مدیریت پروژه: