نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/25

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
شنبه 2021/02/13
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات طبقه دوم سنگ کاری دیوار راه پله
بنایی مسکونی طبقه هفتم یک رگه چینی
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه ششم لوله کشی فاضلاب
تاسیسات برقی مسکونی طبقه پنجم لوله گذاری برق

 

ملاحضات مدیریت پروژه: