نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/12/04

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
دوشنبه 2021/02/22
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات بام تکمیل سنگ کاری راه پله غربی
بنایی مسکونی طبقه هفتم تیغه چینی
تاسیسات مکانیکی مشاعات طبقات اول تا ششم تکمیل تست فاضلاب
تاسیسات برقی مسکونی طبقه ششم لوله گذاری برق
داربست مشاعات نمای شمالی داربست ضلع شمالی
آسانسور مشاعات چاله آسانسور شروع جوشکاری اسکلت آسانسور

 

جلسات:

موضوع جلسه شماره صورتجلسه
بازدید کارفرما

 

ملاحضات مدیریت پروژه: