نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/30

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
پنجشنبه 2021/02/18
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: ابری
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات راه پله شرقی سنگ کاری
تاسیسات الکتریکی مسکونی طبقه پنجم نصب جعبه فیوز
بنایی مسکونی طبقه هفتم تیغه چینی
تاسیسات مکانیکی مشاعات طبقات اول تا سوم تست فاضلاب

 

ملاحضات مدیریت پروژه: