منتخبی از پروژه های انجام شده توسط مهندس علیمحمد مقدم تبریزی. مدیرعامل گروه مهندسین مشاور پاسار قبل از تاسیس.

نام پروژه: کارفرما: مشخصات: آرشیتکت: همکاری:
ساختمان جدید سفارت هلندوزارت امور خوارجه هلندساختمان مسکونی و اداریدکتر کامران افشار نادریطراح سازه
کارخانه ابارا در پرندشرکت کار و اندیشهسوله و ساختمان اداریدکتر کامران افشار نادریطراح سازه
مجتمع مسکونی باغ فردوسآقای ریسمان سنجساختمان مسکونیموسی عبیرمدیر پروژه و طراح سازه
کارخانه فستو آلمان در تهرانشرکت فستوساختمان اداری – سوله سالن تولیددکتر کامران افشار نادریمدیر پروژه
پل هپکو اراکفرمانداری اراکپلطراح سازه
مجتمع دانای کیشدکتر ابرقوییساختمان مسکونیموسی عبیرطراح سازه
مجتمع مسکونی محمودیهمهندس سرمدیساختمان مسکونیموسی عبیرمدیر پروژه
مجتمع مسکونی نیاورانمهندس ماهوتچیانساختمان مسکونیموسی عبیرناظر عالی – طراح سازه
شرکت فرواشتالشرکت مان المانساختمان اداریدکتر کامران افشار نادریطراح سازه
سفارت نروژوزارت امور خوارجه نروژمطالعات فاز یکهریکسننماینده گروه سازه در مطالعات فاز یک
سفارت دانمارکسفارت دانمارکمطالعات مقاوم سازیطراح سازه

لیست پروژه های انجام شده

کد: پروژه: کارفرما: مشخصات: آدرس: تاریخ: متراژ: همکاری:
18801ساختمان مسکونی امیرآبادآقای کرمانیمسکونی – ۷ طبقه – اسکلت بتنیامیرآباد – خیابان -چهاردهم – پلاک ۶۱۳۸۹1212.2مشاور ارشد – طراحی سازه – اجرا
28802ویلای جابانمهندس ابوترابیمسکونی – ۲ طبقه – اسکلت فلزیجاده دماوند -روستای جابان1388210مشاور ارشد
38901ساختمان مسکونی مهرشهرکرجمهندس جهانگیریمسکونی – ۷ طبقه اسکلت بتنیکرج – مهرشهر13891700مشاور ارشد
48902ساختمان مسکونی امیرآبادمهندس ابوترابیمسکونی – ۷ طبقه – اسکلت بتنیامیرآباد – خیابان – شانزدهم -پلاک ۳۹13891707مشاور ارشد
58903ساختمان مسکونی امیرآبادآقای بیاتمسکونی – ۶ طبقه – اسکلت فلزیخیابان دهم امیرآباد1389571.68مشاور ارشد
68904ساختمان مسکونی امیرآبادآقای جاهدمسکونی – ۷ طبقه – اسکلت بتنیخیابان هجدهم امیرآباد13892064مشاور ارشد
79002ساختمان مسکونی پونکآقای ظهیریمسکونی – ۷ طبقه – اسکلت بتنیپونک13901582.66مشاور ارشد
89003ساختمان مسکونی جهان آرامهندس ابوترابیمسکونی – ۷ طبقه – اسکلت بتنیخیابان جهان آرا – خیابان سی و یکم پلاک ۷13901699.88مشاور ارشد
99004ساختمان مسکونی امیرآبادآقای ذاکرزادهمسکونی – ۷ طبقه – اسکلت بتنیامیرآباد – خیابان – چهاردهم13901239مشاور ارشد
109005ساختمان مسکونی جانبازانمهندس ابوترابیمسکونی – ۷ طبقه – اسکلت بتنیجانبازان – خیابان ۲۲13901929.41مشاور ارشد
119006ساختمان مسکونی امیرآبادآقای برکتینمسکونی – ۷ طبقه – اسکلت فلزیامیرآباد – خیابان چهاردهم13901106.7مشاور ارشد
129007ساختمان مسکونی امیرآبادآقای کریمیمسکونی – ۵ طبقه – اسکلت فلزیامیرآباد – خیابان چهاردهم1390476.46مشاور ارشد
139008ساختمان مسکونی اوینمهندس ابوترابیمسکونی – ۱۳ طبقه – اسکلت بتنی با دیوار برشیدرکه – میدان درکه – خیابان دکتر هشترودی – خیابان بیضاوی غربی – کوچه – امین پلاک ۱13903773.64مشاور ارشد – طراحی سازه
149009ساختمان مسکونی امیرآبادمهندس باقریمسکونی – ۵ طبقه – اسکلت فلزیامیرآباد1390462.7مشاور ارشد
159010ساختمان مسکونی توحید (شهرآرا)آقای حقیقتمسکونی – ۶ طبقه – اسکلت بتنیقائم – شهرآرا – کوچه قائم – نبش کوچه – توحید۱۳۹۰-۹۱1391.28مشاور ارشد – طراحی سازه و معماری – اجرا
169011ساختمان مسکونی سعادت آبادمهندس شریفمسکونی – ۴ طبقه – اسکلت بتنیسعادت آباد13904791.77مشاور ارشد
179012ساختمان مسکونی قیطریهمهندس شریفسکونی – ۷ طبقهقیطریه13903787.92مشاور ارشد
189013ساختمان مسکونی امیرآبادآقای شیخ الاسلاممسکونی – ۷ طبقه – اسکلت بتنیامیرآباد – خیابان شانزدهم13901717.47مشاور ارشد
199014ساختمان مسکونی قدرمهندس کاتوزیانمسکونی – ۷ طبقه – اسکلت بتنی13901674.9مشاور ارشد
209015ساختمان مسکونی هخامنشمهندس باقریمسکونی – ۷طبقه – اسکلت بتنیستارخان – خیابان نیایش – خیابان امام – منتظر – نبش کوچه موثق نژاد۱۳۹۰-۹۲1154.16مشاور ارشد – طراحی سازه و معماری – اجرا
219016ساختمان مسکونی امیرآبادآقای امیرساعیمسکونی – ۷ طبقه – اسکلت بتنیامیرآباد13901525.6مشاور ارشد
229017ساختمان مسکونیمهندس خبازمسکونی – ۷ طبقه – اسکلت بتنی13901729.97مشاور ارشد
239101ساختمان مسکونی امیرآبادمهندس ابوترابیمسکونی – ۷ طبقه – اسکلت بتنیامیرآباد – خیابان سوم13911812.23مشاور ارشد
249102ویلای مسکونی کرجمهندس سهرابیمسکونی – ۲ طبقه – اسکلت فلزیکرج – زعفرانیه1391250مشاور ارشد
259103ویلای مسکونی زعفرانیه کرجمهندس سهرابیمسکونی – ۲ طبقه – اسکلت فلزیکرج – زعفرانیه1391250مشاور ارشد
269104ساختمان مسکونی تهران ویلاآقای کریمیمسکونی – ۷ طبقه – اسکلت فلزیستارخان – خیابان تهران ویلا1391816.6مشاور ارشد
279105ساختمان مسکونی مستوفیمهندس ابوترابیمسکونی – ۷ طبقه – اسکلت بتنییوسف آباد – خیابان مستوفی – نبش خیابان چهل و سوم13911900.02مشاور ارشد – طراحی سازه
289106ساختمان مسکونی نطنزآقای باباییمسکونی – ۳ طبقه – اسکلت فلزی1391500مشاور ارشد
299107ساختمان مسکونی مدبرآقای صدقیمسکونی – ۷ طبقه – اسکلت بتنی13912098.33مشاور ارشد
309108ساختمان مسکونی پرچممهندس ابوترابیمسکونی – ۷ طبقه – اسکلت بتنی13911354.68مشاور ارشد
319109ساختمان مسکونی امیرآبادآقای ذاکرزادهمسکونی – ۷ طبقه – اسکلت بتنیامیرآباد13911318.34مشاور ارشد
329110برج سعدی آملپارس پادیر (حاج آقا جوادی)مسکونی – تجاری – ۲۵ طبقه – اسکلت بتنیآمل139130000همکاری با شرکت پارس پادیر
339111ویلای آبسردمهندس سهرابیمسکونی – ۲ طبقه – اسکلت فلزیدماوند – آبسرد1391312مشاور ارشد – طراحی سازه
349112ساختمان مسکونی امیرآبادآقای جاویدمسکونی – ۸ طبقه – اسکلت فلزی با تیر ورقامیرآباد – خیابان هفدهم13912350مشاور ارشد
359113طراحی نمای ساختمان – پیلوت و راه پله امام منتظرآقای البرزی پورمسکونی ۷ طبقه – نمای کلاسیکستارخان – خیابان امام منتظر – کوچه جواد حسینی1391مشاور ارشد – طراحی معماری
369114ساختمان مسکونی امام منتظرآقای بداغیمسکونی ۷ طبقه – اسکلت بتنیستارخان – خیابان امام منتظر – قطعه دوم13911901.1مشاور ارشد – طراحی سازه
379115ساختمان جهان آرامهندس ابوترابیمسکونیجهان آرا – خیابان بیست و هفتم13911918.02طراحی سازه
389116آقای حسینیمسکونی13911700طراحی معماری
399117ماکت لوکومتیوخانم صفریماکت پازلی1391
409118ساختمان مسکونی فاطمیآقای بداغیمسکونیفاطمی13911185.7
419119ساختمان مسکونی جهان آرامهندس ابوترابی – آقای رضویمسکونیجهان آرا – خیابان ۵۶1391956.52
429120ویلای جاجرودآقای بداغیمسکونیجاجرود1391261.4
439201ساختمان مسکونیآقای رهرویمسکونی – اسکلت بتنی1392
449202سقف کاذب ساختمان هخامنشآقای باقریمسکونی – اداریستارخان – خیابان نیایش – خیابان امام منتظر – نبش کوچه موثق نژاد1392
459203ساختمان مسکونی کاشانی پورمهندس ابوترابی – آقای کریمیمسکونیخیابان ستارخان – خیابان کاشانی پور – خیابان اردلان – پلاک ۲۰1392
469204ساختمان مسکونیمهندس صادقی - مهندس جهانگیریمسکونیخیابان فاطمی – کوچه ششم – خیابان پرویز1392
479205ساختمان مسکونی نفتمهندس ابوترابیمسکونیشهرک نفت13921597.1
489206ساختمان مسکونی امیرآبادمهندس ابوترابیمسکونیامیر آباد – خیابان شانزدهم13921979.57
499207ساختمان مسکونی دریان نومهندس ابوترابیمسکونیستارخان – دریان نو – خیابان چهارم – نبش خیابان هفتم13921979.57
509208ساختمان مسکونی ستارخانآقای شهریاریمسکونیستارخان1392
519209ویلای شمالآقای نوروزی – منزلتیمسکونی1392
529210ساختمان مسکونی امیرآبادآقای وجودیمسکونیامیرآباد – خیابان یازدهم13921065
539211ساختمان مسکونی مجاهد کبیرآقای احمدیمسکونیجنت آباد شمالی1392
549212ساختمان مسکونی والفجرآقای صادقیمسکونی ۷ طبقه – اسکلت بتنیکارگر شمالی – ابتدای شهرک والفجر – روبروی استخر صدف13923500طراحی سازه
559213ساختمان مسکونی امیرآباد (دودانگه)آقای جاوید – آقای شریف واقفیساختمان مسکونی ۷ طبقهامیرآباد شمالی – خیابان شانزدهم – خیابان دودانگه – نبش خیابان جانبازان13921850طراحی سازه
569214آقای جان شکرمسکونی1392طراحی نما و سقف کاذب
579301ساختمان مسکونی پاتریسآقای مهندس جاوید – آقای مهندس ابوترابیمسکونی ۷ طبقه – اسکلت بتنیستارخان – خیابان پاتریس – خیابان سیزدهم – پلاک ۴13931300طراحی و اجرای سازه و معماری
589302ساختمان مسکونی ستارخانمهندس رهرویمسکونی – ۸ طبقهستارخان – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید خامنه13931800طراحی سازه
599303ساختمان مسکونی امیرآباد – اقتصادیمهندس ابوترابیمسکونیامیرآبادشمالی – خیابان دودانگه – نبش خیابان جانبازان1393
609304ساختمان مسکونی دریان نو ۲مهندس ابوترابیساختمان مسکونی ۸ طبقه – اسکلت بتنیستارخان – خیابان حبیب الهی – خیابان چهارم دریان نو – پلاک ۱۱13934700طراحی و اجرای سازه و معماری
619305ساختمان مسکونی دریان نو ۳مهندس ابوترابیمسکونی – تجاریستارخان – دریان نو – خیابان دوازدهم – نبش خیابان پنجم1393