منتخبی از پروژه های انجام شده توسط مهندس علیمحمد مقدم تبریزی. مدیرعامل گروه مهندسین مشاور پاسار قبل از تاسیس.

نام پروژه نام کارفرما wdt_ID مشخصات پروژه آرشیتکت نوع همکاری
ساختمان جدید سفارت هلند وزارت امور خوارجه هلند 1 ساختمان مسکونی و اداری دکتر کامران افشار نادری طراح سازه
کارخانه ابارا در پرند شرکت کار و اندیشه 2 سوله و ساختمان اداری دکتر کامران افشار نادری طراح سازه
مجتمع مسکونی باغ فردوس آقای ریسمان سنج 3 آقای ریسمان سنج موسی عبیر مدیر پروژه و طراح سازه
کارخانه فستو آلمان در تهران شرکت فستو 4 ساختمان اداری- سوله سالن تولید دکتر کامران افشار نادری مدیر پروژه
پل هپکو اراک فرمانداری اراک 5 پل طراح سازه
مجتمع دانای کیش دکتر ابرقویی 6 ساختمان مسکونی موسی عبیر طراح سازه
مجتمع مسکونی محمودیه مهندس سرمدی 7 ساختمان مسکونی موسی عبیر مدیر پروژه
مجتمع مسکونی نیاوران مهندس ماهوتچیان 10 ساختمان مسکونی موسی عبیر ناظر عالی- طراح سازه
شرکت فرواشتال شرکت مان المان 11 ساختمان اداری دکتر کامران افشار نادری طراح سازه
سفارت نروژ وزارت امور خوارجه نروژ 13 مطالعات فاز یک هریکسن نماینده گروه سازه در مطالعات فاز یک

لیست پروژه ها

wdt_ID شماره پروژه نام پروژه نام کارفرما مشخصات پروژه تاریخ شروع و اتمام قرارداد متراژ به مترمربع همکاری آدرس
1
2 0018801 ساختمان مسکونی امیرآباد آقای کرمانی مسکونی-7طبقه-اسکلت بتنی 89-1388 1212.2 مشاور ارشد طراحی سازه ،اجرا امیرآباد، خیابان چهاردهم، پلاک 6
3 0028802 ویلای جابان مهندس ابوترابی مسکونی-2 طبقه-اسکلت فلزی 1389 210 مشاور ارشد
4 0038901 ساختمان مسکونی مهرشهر کرج مهندس جهانگیری مسکونی-7طبقه اسکلت بتنی 1389 1700 مشاور ارشد
5 0048902 ساختمان مسکونی امیرآباد مهندس ابوترابی مسکونی-7طبقه-اسکلت بتنی 1389 1707 مشاور ارشد
14 0099004 ساختمان مسکونی امیرآباد آقای ذاکرزاده مسکونی - 7طبقه-اسکلت بتنی 1390 1239 مشاور ارشد امیرآباد،خیابان چهاردهم
7 0058903 ساختمان مسکونی امیرآباد آقای بیات مسکونی- 6 طبقه-اسکلت فلزی 1389 571.68 مشاور ارشد
11 0079002 ساختمان مسکونی پونک آقای ظهیری مسکونی- 7طبقه-اسکلت بتنی 1390 1582.66 مشاور ارشد
9 0068904 ساختمان مسکونی امیرآباد آقای جاهد مسکونی- 7طبقه-اسکلت بتنی 1389 2064 مشاور ارشد
12 0089003 ساختمان مسکونی جهان آرا مهندس ابوترابی مسکونی- 7طبقه-اسکلت بتنی 1390 1699.88 مشاور ارشد