سین دخت-مهندس میر حامد ابوترابی ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
چهارشنبه 1397/10/12
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از۰۸:۰۰تا۱۷:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
آرماتور بندی مسکونی طبقه چهارم آرماتور بندی
تیغه چینی مسکونی طبقه اول تیغه اتاق خواب

[one_third]

دیوار چینی داخلی

[/one_third]

[one_third]

بستن خاموت تیر

[/one_third]

توری کشی روی داربست در راستای افزایش ایمنی کارگاه

[one_third][/one_third]

http://
http://
http://
http://
http://pasarholding.com/index.php?gf-download=2019%2F01%2F48A76B3D-0672-42E4-89BF-43E969F82C96.jpeg&form-id=1&field-id=100&hash=88568327b7aa486e15b2cca8232818521337f5bc18c694621ed781258b800310

ملاحضات مدیریت پروژه: