نمایش همه

سین دخت-مهندس میر حامد ابوترابی ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
چهارشنبه 1397/10/12
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از۰۸:۰۰تا۱۷:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
آرماتور بندی مسکونی طبقه چهارم آرماتور بندی
تیغه چینی مسکونی طبقه اول تیغه اتاق خواب

توری کشی روی داربست در راستای افزایش ایمنی کارگاه

http://
http://
http://
http://
http://pasarholding.com/index.php?gf-download=2019%2F01%2F48A76B3D-0672-42E4-89BF-43E969F82C96.jpeg&form-id=1&field-id=100&hash=88568327b7aa486e15b2cca8232818521337f5bc18c694621ed781258b800310

ملاحضات مدیریت پروژه: