نمایش همه

سیندخت – کارفرما : مهندس میر حامد ابوترابی – ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
یکشنبه 1398/02/22
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از۰۷:۰۰تا۱۵:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات نما شمالی طبقه چهارم .
تأسیسات مسکونی طبقه اول جعبه سرد و گرم و لوله .
برق کاری مشاعات راه پله لوله های پاگرد .
تأسیسات آتش نشانی مشاعات پارکینگ . .

برش کاری

نماسازی

 

ملاحضات مدیریت پروژه: