نمایش همه

سیندخت – کارفرما : مهندس میر حامد ابوترابی – ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس احسان علیزاده
چهارشنبه 1398/03/08
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از۰۷:۰۰تا۱۵:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات همکف لابی
تأسیسات مسکونی طبقات اول و دوم تراز کردن رایزر ها .
عایق کاری مشاعات پشت بام . .