سیندخت – کارفرما : مهندس میر حامد ابوترابی – ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
دوشنبه 1397/09/19
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از ۰۸:۰۰تا۱۷:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
قالب بندی مسکونی طبقه سوم باز کردن قالب سقف سوم و برش میلگرد
جوشکاری مسکونی طبقه اول جوشکاری وال پست ها

[one_third]

دیوارچینی

[/one_third]

[one_third]

ساخت نگهدارنده دیوار

[/one_third]

[one_third]

انتقال بلوک سفالی

[/one_third]

 

 

 

ملاحضات مدیریت پروژه: