سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۷/۰۴/۱۳

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
چهارشنبه 1397/04/13
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از ۸ تا ۱۷

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
جوشکاری مشاعات همکف ساخت والپست
آرماتور بندی مشاعات سقف طبقه دوم انداختن کفی تیرهای سقف

 

[one_second]

شروع کف گذاری سقف

[/one_second]

[one_second]

نصب وال پست های زیرزمین

[/one_second]

[one]

قالب بندی

[/one]