دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1396/12/21

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو
سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
دوشنبه 1396/12/21
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7-16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات همکف سنگ کاری لابی و کف همکف و دیوار حیاط و رمپ
گچ کاری مشاعات راه پله غربی سفید کاری
کناف کاری مسکونی طبقه1 غربی نبشی کشی سقف
بنایی مشاعات همکف و زیر زمین 2 تیغه چینی
اسانسور مشاعات اسانسور شرقی نصب ریل
کف ساب مسکونی طبقه 3 شرقی ساب زدن کف واحد

 

[one_fourth]

نصب ریل آسانسور شرقی

[/one_fourth]

[one_fourth]

سنگ کاری دیوار حیاط

[/one_fourth]

[one_fourth]

اجرای سقف کاذب

[/one_fourth]

[one_fourth]

سفیدکاری راه پله غربی

[/one_fourth]

[one_third]

سنگ کاری دیوار حیاط غربی

[/one_third]

[one_third]

سنگ کاری ورودی نفر رو

[/one_third]

[one_third]

سنگ کاری دیوار جنوبی

[/one_third]

[one_second]

سنگ کاری کف همکف

[/one_second]

[one_second]

سنگ کف لابی غربی

[/one_second]