نمایش همه

دریان نو2–کارفرما:مهندس میر حامد ابوترابی-1396/12/21

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس قاسم مهرجو
سرپرست کارگاه: مهندس قاسم مهرجو مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
دوشنبه 1396/12/21
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7-16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات همکف سنگ کاری لابی و کف همکف و دیوار حیاط و رمپ
گچ کاری مشاعات راه پله غربی سفید کاری
کناف کاری مسکونی طبقه1 غربی نبشی کشی سقف
بنایی مشاعات همکف و زیر زمین 2 تیغه چینی
اسانسور مشاعات اسانسور شرقی نصب ریل
کف ساب مسکونی طبقه 3 شرقی ساب زدن کف واحد

 

نصب ریل آسانسور شرقی

سنگ کاری دیوار حیاط

اجرای سقف کاذب

سفیدکاری راه پله غربی

سنگ کاری کف همکف

سنگ کف لابی غربی