نمایش همه

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/02/31

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه
سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
دوشنبه 1397/02/31
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 7.00 تا 15.00

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
آسانسور مشاعات شرقی راه اندازی
تاسیسات برقی مسکونی ط 4و5و6 شرقی نصب کلید و پریز
سقف کاذب مشاعات انباری ها سازه و گچبرگ
نقاشی مسکونی ط 1و4غربی، ط 4و5 شرقی بتونه و رنگ
تاسیسات مسکونی طبقات باز کردن رادیاتورها
سنگ کاری مشاعات اتاق برق بند کشی
ساب زنی مسکونی ط 5 غربی ساب کف
بنایی مشاعات زیرزمین 2- سیمان کاری بالای دیوارها