نمایش همه

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/02/17

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه
سرپرست کارگاه: مهندس  مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
دوشنبه 1397/02/17
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
نصبیات مسکونی ط 4 واحد شمال وجنوب غربی نصب رادیاتورها
کناف کری مسکونی ط 6 جنوب غربی و ط2 شرقی نصب گچ برگ
نصبیات نما ط پنجم اتمام نصب فلاورباکس
سنگ کاری مشاعات حیاط دیوار و کف
نقاشی مسکونی ط 1 و 2 جنوب غربی بتونه کاری
کانال کشی مشاعات زیرزمین 2- مونتاژ کانال

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
آجر عدد 1 ماشین
درب ضد حریق باب 27

 

نصب فلاور باکس

اجرای سقف کاذب

نصب رادیاتورها

بتونه کاری

کابل گذاری برق شالتر