ساختمان مسکونی پاتریس

شماره پروژه: ۰۵۷۹۳۰۱
همکاری: مشاور ارشد – طراحی سازه

توضیحات​

نام کارفرما: آقای مهندس جاوید – آقای مهندس ابوترابی
مشخصات پروژه: مسکونی ۷ طبقه – اسکلت بتنی
آدرس: ستارخان – خیابان پاتریس – خیابان سیزدهم – پلاک ۴
تاریخ شروع و اتمام قرارداد: ۱۳۹۳
متراژ به مترمربع:۱۳۰۰