ساختمان مسکونی مستوفی

شماره پروژه: ۰۲۷۹۱۰۵
همکاری: مشاور ارشد – طراحی سازه

توضیحات​

نام کارفرما: مهندس ابوترابی
مشخصات پروژه: مسکونی ۷ طبقه – اسکلت بتنی
آدرس: یوسف آباد – خیابان مستوفی – نبش خیابان چهل و سوم
تاریخ شروع و اتمام قرارداد: ۱۳۹۱
متراژ به مترمربع:۱۹۰۰.۰۲