ساختمان مسکونی جهان آرا

شماره پروژه: ۰۰۸۹۰۰۳
همکاری: مشاور ارشد

توضیحات​

نام کارفرما: مهندس ابوترابی
مشخصات پروژه: مسکونی ۷ طبقه – اسکلت بتنی
آدرس: خیابان جهان آرا – خیابان سی و یکم پلاک ۷
تاریخ شروع و اتمام قرارداد: ۱۳۹۰
متراژ به مترمربع:۱۶۹۹.۸۸