ساختمان مسکونی توحید (شهرآرا)

شماره پروژه: ۰۱۵۹۰۱۰
همکاری: مشاور ارشد – طراحی سازه و معماری – اجرا

توضیحات​

نام کارفرما: آقای حقیقت
مشخصات پروژه: مسکونی ۶ طبقه – اسکلت بتنی
آدرس: قائم – شهرآرا – کوچه قائم – نبش کوچه – توحید
تاریخ شروع و اتمام قرارداد: ۱۳۹۰-۹۱
متراژ به مترمربع:۱۳۹۱.۲۸