دکوراسیون و طراحی داخلی

توضیحات​

بخش دکوراسیون و طراحی داخلی خود را موظف میداند با توجه به بودجه مالی کار فرمایان بهترین طرح ها و خلاقانه ترین متدهای به صرفه اجرایی را ارائه دهد.