نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/20

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
دوشنبه 2021/02/08
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
تاسیسات مکانیکی مشاعات طبقه هفتم نصب رایزر فاضلاب
آرماتور بندی مشاعات بام بتن ریزی خرپشته
تاسیسات برقی مشاعات همکف خم زدن لوله
گچ کاری مسکونی طبقه ششم گچ و خاک
سنگ کاری مشاعات راه پله شرقی سنگ کاری دیوار راه پله
تاسیسات گاز مسکونی طبقه پنجم نصب لوله های گاز
بنایی مسکونی طبقه هفتم یک رگه چینی

 

ملاحضات مدیریت پروژه: