نمایش همه

سیندخت – کارفرما : مهندس میر حامد ابوترابی – ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
سه شنبه 1398/02/24
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از۰۷:۰۰تا۱۵:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات نما شمالی طبقه چهارم .
تأسیسات مسکونی طبقه اول اتصال لوله .
آتش نشانی مشاعات همکف و پارکینگ . .

برش لوله

نماسازی

 

ملاحضات مدیریت پروژه: