نمایش همه

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/02/22

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه
سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
شنبه 1397/02/22
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: بارانی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 8.00 تا 17.00

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
نقاشی مسکونی ط 1و3و4 و5 شرقی بتونه کاری
سقف کاذب مسکونی ط 1و3و4 شرقی گچبرگ
بنایی مشاعات دور آسانسور سیمان کاری
نصبیات مسکونی ط 6 غربی رادیاتور
برق کاری مسکونی ط 3و4 غربی نصب کلید و پریز
سنگ کاری مشاعات پیاده رو موزاییک
سنگ کاری مشاعات حیاط درپوش حیاط
آسانسور مشاعات آسانسور شرقی نصب کابین

موانع و مشکلات:

شرح راهکار و پیشنهاد
بارندگی شدید در بعد از ظهر و تعطیل شدن کار سنگ کاری

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
گچبرگ پالت 2