خدمات

این مجموعه شامل انجام تغییرات کلی مانند تغییر فضاها،پلان ها و در صورت نیاز تغییرات تاسیساتی می باشد و همچنین ساخت و اجرای موارد دکوراتیو مانند سقف های کاذب ،کابینت و المان های کاربردی خواهد بود. شایان ذکر است کلیه موارد طرح شده قبل از اجرا به صورت ۳ مدل گردیده و به منظور تجسم بهتر کارفرمای محترم به ایشان ارائه می گردد.

خدمات ارائه شده در این بخش عبارت است از طراحی های فاز ۱ ،۲ مورد نیاز شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی و همچنین نقشه های اجرایی – همچنین طراحی نما، جداره های راه پله و لابی نیز در این بخش ارائه می گردد.

این مجموعه شامل مدیریت کامل پروژه در مراحل اخذ جواز ،ساخت و تحویل بصورت کنترل پروژه و یا مدیریت پیمان و یا نظارت عالیه و بررسی کامل اجرا می باشد.

تهیه و ارائه ی برگه های تعهد طراحی،گزارش مکانیک خاک ،تعهد مجری و تهیه کلیه ی چک لیست های مورد نیاز صدور جواز از جمله خدمات ارائه شده در این بخش می باشد.

در این بخش اجرای کامل ساختمان به صورت مدیریت پیمان با حداقل ترین ضرایب ارائه می گردد.

انتقادات و پیشنهادات